Marketing Là Gì ?

Marketing là một cụm từ mà hầu như ai cũng sẽ nghe qua một lần trong đời, tuy nhiên không phải ai cũng am tường và hiểu rõ được định nghĩa Marketing là gì một cách bàn bản và quy chuẩn nhất.Về định nghĩa Marketing thì có rất nhiều sách vỡ viết khác nhau và hầu như có ít nhất trên 10 định nghĩa khác nhau, về mặt lý thuyết thì Marketing được chia ra làm nhiều loại. Vậy tóm lại định nghĩa Marketing là gì ??? 

Marketing là sự vận động doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường theo xu hướng là định nghĩa ngắn gọn và đầy đủ ý nhất, từ định nghĩa này người làm Marketing sẽ phân nhánh ra từng nhánh nhỏ để phù hợp với đoanh nghiệp của mình.
0 comments: