3 Yếu Tố Làm Marketing Cho Ngành Thẩm Mỹ

1/ rất am hiểu về sp, dịch vụ, ngành, cơ chế, y tế
2/ rất am hiểu về khách hàng, tâm lý khach hàng, quy trình mua sắm của khách hàng ngành TMV
3/ rất am tường, chuyên sâu các kênh online, từ website, google, seo, fb, email cho riêng ngành TMV


0 comments: